Ratkaisukeskeinen psykoterapia

20161005_154447Elämään kuuluvat niin ilot kuin surutkin. Erilaisissa elämän ongelmissa, sekä kriisi- ja muutostilanteissa voivat ihmisen omat voimavarat hiipua. Väsyneenä, ahdistuneena tai masentuneena on vaikeampi nähdä elämää eteenpäin. Muutoksien kohtaamisessa tuki ja kannustus on usein tarpeen.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa terapeutin tehtävänä on tukea ja auttaa asiakasta löytämään juuri hänen elämäntilanteeseensa sopivat ratkaisut. Tehtävänäni on rohkaista sinua luomaan kuva toivomastasi paremmasta tulevaisuudesta. Sinä itse määrittelet tavoitteen, jota kohti haluat terapiassa edetä. Yhteistyössä kanssasi autan sinua etsimään ja löytämään voimavarojasi, taitojasi ja aikaisempia onnistumisiasi. Sinä asiakkaana olet asiantuntija, minä terapeuttina aktiivinen osallistuja, kuuntelija ja kyselijä.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa keskitytään nykyhetkeen ja katsotaan toiveikkaasti tulevaisuuteen. Elettyä elämää emme voi muuttaa, mutta menneisyyttä voidaan tarkastella voimavarojen näkökulmasta.